Η ομάδα Jober
είναι στη διάθεσή σας

⚠ Παρακαλώ συμπληρώστε αυτό το πεδίο
⚠ Παρακαλώ συμπληρώστε αυτό το πεδίο
⚠ Απαιτείται ο αριθμός τηλεφώνου
⚠ Παρακαλώ συμπληρώστε αυτό το πεδίο

Jober Group collecte vos données pour traiter votre demande et répondre à vos questions. En remplissant vos informations, vous acceptez que Jober Group traite vos données pour vous apporter une réponse. Pour plus d’informations sur la façon dont nous traitons vos données personnelles et l’exercice de vos droits, veuillez consulter notre Politique de confidentialité .

Jober Group pourra utiliser votre numéro de téléphone à des fins de proposition d'offres d'emploi et de service. Vous pourrez retirer votre consentement à tout moment sur simple demande à l'adresse : [email protected].

Διεύθυνση

30-32 avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

[email protected]

Τηλέφωνο

0141313312

Τα κοινωνικά μας δίκτυα